73

Horen en doen!

Horen en doen!

O Heer’, laat mij niet rekenen
op wonderen en tekenen
die door mijzelf zo zijn bedacht.
Laat door Uw Geest Uw roepstem horen,
waardoor mijn hart opnieuw geboren
ik alleen dat doe wat U verwacht.

Laat mij als Abraham U horen
waarin geen twijfel toen bestond,
U had hem voor U uitverkoren,
ook ik hoor dit nu uit Uw mond.
Uw woord en Geest is mij gegeven,
U maakte met mij een nieuw verbond.

Nooit kan ik U meer tegenspreken
wat door geloof Uw genade geeft.
Uw liefde was aan mij al gebleken
toen U Uw woord van liefde schreef.
Wat Abraham niet hoefde te doen
heeft Uw Zoon voor mij verzoend.

Aan het kruis werd Hij geslagen
geen engel riep; stop nu is het genoeg,
door vrienden werd Hij in het graf gedragen
Hij die mijn schuld van zonden weg droeg.
Nu laat Uw woord ook mij het weten
ga uit je land, je afkomst nu vergeten.

Uw wonderen laat U mij verstaan
door U op Uw woord te geloven.
Door wat Jezus Christus heeft gedaan
richt U mijn reis en blik naar boven.
Daar heerst mijn opgestane God en Heere,
die mij uit mijn land, tot Hem laat keren.

Laat niemand zeggen ik heb niets gehoord
wat God tegen ons zegt uit Zijn woord.
Opnieuw wordt ons hiermee verwezen
om Gods woord met een biddend hart te lezen.
geloof dan wat ook Abraham eens deed
in Gods genade verbond, Hij is het die ons nog niet vergeet!

Sol Deo Gloria!

 

Laat een reactie achter