107

never loes your faithh

 

He He lieve mensen..ik wil dit ff delen..ik heb dit Jezus toegezegd om te doen dus bij deze mijn verhaal van de afgelopentijd..weetje lieve mensen er gebeuren zoveel superbijzondere suprprachtige dingn en de weg daar heen is zoooo bijzonder simpel..alleen bij mij duurde t gwoon suprrvett veel jaren voordat ik dit/deze sleutel doorhad..weetje ik wass eerst zoo suprvett zelfgerichtt..kwas christen kwas gedoopt en kging streng naar de kerk elke week..k pakte veel praiseeventsss en zong voor Jezus n k trad zelfs voor Hem op ik getuigde van zijn liefde lieve mensnnn…maar liefhhebben was bij mij zoverrr gezocht..weetjee k raakte na zoveel jaren zo door te gaan op die manier werklijk bijna alles kwijt in mijn levennn..ik kwam int ziekenhuis en was daar zoo dichtbij de dood..ik huilde en de artssen waren zoo bijzondrr bang dat ik op een dag//suprsnelll op n dag niet meer wakkr zou wordnnn..dus maar kzei t komt goed mensn..maar k begreep vanaf toen ongeveer dat Jezusss(de enige en allerhoogste God) mij zoveel liefde en ontferming en zegen gegeven had de afgelopen jaren..en dat die liefde maar van 1 kant kwam..van Zijn kant dus..God had mij lief en khad Hem lief wanneer t mij eigenlijk een beetje uitkwam..liedjss zingn voor Hem vond k leuk en als mn gevoel t fijn vond deed k dat maar kwas zooo suprzelfgricht weetjjee en kbegon Hem en mijn naastee voorzichtgg lief te hebbnn..t moest suprvoorzichtgg want mijn hele houding en gedrag moest gwoon radicaal verandren..t was n process..kbegon voorzichtig aardggr te zijn voor mijn naaste en probeerde op vaste tijdnn God en bovenal Zijn wil te zoeknnn..kbegonn te vertelln dat k van Hem hield en probeerde werklijk t goede te doen..werklijk vanuit n keuze..dus ook op de momentnn wanneer k daar niet zoveel zin in had..en lieve mensnn doorbraak was er niet mteen haha..maar pas toen k voorzichtig doorzette en volhield enkele maandjss lang zondr mteen suprveel resultaat was daar zonnnnnn zonnnn zonnnn bizarre grote bijzondrr grote doorbraak..werklijk alles ging zoooo goed opeens..binnen enkele weken was k t zieknhuis uit..k kreeg opeens n bijzondrr goede baan in datzelfde zieknnhuis(k werkte daar2 jaar mee aan borstkankrronderzoek)..en bovenall lieve mensnnn kreeg ik van Jezus(God) t allrgrootste en mooiste en beste cadaeu namelijk een bijzondrr mooie prachtige suprgweldige suprsuprsuprlieve vriendin/vrouw van Jezus Christuss onze bijzondr liefdevolle Vader..ik getuig bij deze dat Jezus Christuss mijn bijzondrrliefdevolle Vader mij een bijzondrrmooie suprprachtiggee en suprsuprsuprlieve vrouw heeft gegeven..(wel jaartjee hard voor gebedn)..Be blessed mensenn khoop dat this story jullie dichtrr bij Jezus mag en zal brengnn..mijn les: Heb je naaste lief als jezelf en Jezus Christus(God)boven alles..zoek eerst God’s koningkrijk en Zijn gerechtigheid en derest zal jullie geschonkn wordnn..elke stap die je in liefde zet voor je naaste of voor Jezus zal Jezus belonen..Just never loes your faithh..blessssss!!!

 

Laat een reactie achter